MindSpring-ambassadører

MindSpring-trænere spiller en vigtig rolle i at facilitere MindSpring-gruppeforløb for nyankomne flygtninge i samarbejde med medtrænere.
 
 

En MindSpring-træner er en frivillig med flygtningebaggrund, der har gjort sig erfaringer med at komme til et nyt land og starte et liv i Danmark. MindSpring-træneren gennemfører et træner-kursus og faciliterer derefter et gruppeforløb for enten børn, unge eller forældre. I denne proces hjælper MindSpring-træneren andre med samme kulturelle baggrund og en lignende historie. Samtidig udvikler MindSpring-træneren kompetencer til at facillitere og et få nuanceret syn på og nye refleksioner omkring det at leve i eksil. 

Medtræneren er en fagperson, der har flygtningefaglig viden om den lokale kontekst, forhold og muligheder, og støtter derigennem MindSpring-gruppeforløb.  

De har begge noget til fælles: et brændende ønske om at gøre en forskel for nyankomne flygtninge, som skal starte et nyt liv i Danmark. 

Her præsenterer vi MindSpring-trænere eller medtrænere som er blevet ambassadører for MindSpring-metoden. De fortæller om, hvad de har lært i deres møde med MindSpring-metoden og formidler de gode erfaringer med forløbet.

*** 

Abdullah Adnan Sakka

 

Billeder Nyheder005

 

Abdullah er 28 år gammel. Han kom fra Syrien til Danmark for tre et halvt år siden. I øjeblikket går han i skole, og efter sommeren skal han på HF. Samtidig arbejder han som tolk og ungegruppe ansvarlig hos Dansk Flygtning Ungdom, DFUNK. Han kan godt lide musik og at gå lange ture, men først og fremmest elsker han at møde og hjælpe andre mennesker. 

Abdullah synes at, det med at blive uddannet MindSprings-træner har betydet en ”kæmpe udvikling i hans liv”. Han har fået vigtig viden og mange ideer, og han begyndte at reflektere over sin egen identitet. 

”Jeg har lært rigtig meget, jeg har lært hvordan man kommunikere, hvordan man kan lytte til andre og give dem plads til at snakke og forstå dem. Jeg har også lært, at hver menneske har sin historie, og den historie kan man lære noget af. Jeg har også lært meget om mine grænser, om hvordan man mærker sig selv og tænker over sin identitet. Jeg havde mange problematiske, besværlige spørgsmål i forhold til min identitet: hvem jeg er, når jeg ikke er herfra, men jeg er her, og hvordan mit liv er. Det var virkeligt tungt for mig og det tog meget af min energi hver dag. I dag er jeg meget mere afslappet i forhold til hvem jeg er og jeg har en helt anden forståelse af, hvordan man definerer sin identitet, og det giver mig meget frihed og fred i min hverdag” - siger Abdullah om hans proces ved at være en del af MindSpring. 

Jeg synes, at MindSpring er det mest effektfuldt program jeg har oplevet i mit liv. Det betyder rigtig meget at være MindSpring-træner, fordi der er nogle vigtige emner man kommer ind på i MindSpring og der er plads til at snakke om. MindSpring har spillet en stor rolle i mit liv og har haft en stor effekt, så jeg synes, at mange skal have muligheder for at deltage i MindSpring-forløb” - fortæller Abdullah.

Jeg synes, at vi generelt fokuserer rigtig meget på problemer, men i MindSpring fokuserer vi på at forebygge problemerne hos mennesker, og dermed hos samfundet, ved at give dem værktøjer til at hjælpe sig selv og hente den. Det er et skridt frem for at undgå disse problemer, både personlige og sociale”.  Det er derfor at Abdullah er blevet MindSpring-ambassadør.

 

 

Billeder Nyheder006

 

Nadia kommer fra Libanon og har været i Danmark i flere år. Hun arbejder inden for social og sundhed, og som tolk og Mindspring-træner for børn. Hun har desuden arbejdet med Dansk Flygtningehjælp i 3 årHun elsker at arbejde med børn for at hjælpe dem til at lære dem selv at kende, hvem de er og hvad de vil med deres liv. Hun vil desuden støtte dem i deres proces for at være en del af samfundet. 

Nadia synes, at hun har fået meget ud af hendes deltagelse i MindSpring-trænerkursus. 

Det var et rigtig godt kursus, der har hjulpet mig meget på det personligt plan. Jeg føler, at jeg er blevet mere opmærksom på at være aktiv lytter. Jeg føler, at det har givet mig nogle nye kompetencer og værktøjer til at håndtere, forstå og behandle personer med sorg og smerte. Især hos børn kan man nogle gange forstå dem bedre, når man er opmærksom på deres kropsprog, da de muligvis endnu ikke har lært at udtrykke deres sorg med ord, så de vil lede efter andre måder at udtrykke sig på. Jeg har også lagt særlig fokus på identitet og den historie de unge har med sig fra deres hjemland, og hvordan deres historie enkeltvis eller som gruppe kan give os en forståelse for deres problemer og byrder” - fortæller Nadia.

I dag bruger Nadia sin læring og sine erfaringer fra MindSpring til at rådgive og hjælpe andre til at selvhjælpe og udvikle deres personlige handlekraft. Hun forklarer, at “det er ikke meningen, at man som MindSpring-træner skal løse og hjælpe til det på en måde at deltagere bliver afhængige af træneren. Den rigtige hjælp består i at deltagerne lærer hvad de kan bruge sig selv til, hvordan de kan styrke sig selv og arbejde sig imod sin egen forbedring uafhængig af hvem der er omkring dem”. 

Når Nadia bliver spurgt om, hvorfor hun er blevet MindSpring-ambassadør, svarer hun: “Kort sagt bygger min motivation lidt på min egen bagrund som tilflytter. Jeg kan genkende nogle af de problemer deltagerne kommer med, og jeg kan også se hvad Mindspring-metoden give dem. Det vil jeg selvfølgelig gerne promovere”.

***

Ønsker du eller din organisation at kontakte en af vores MindSpring-ambassadører, skriv gerne til email: mindspring@drc.ngo