Gruppedeltagere

Vil du have ny viden om mødet med et nyt samfund? Og vil du gerne møde andre i samme situation som dig? MindSpring er for dig, hvor livet i Danmark er nyt og anderledes.
 
 

Hvad er MindSpring?

MindSpring er en metode, der anvendes i gruppeforløb for og med flygtninge og indvandrere. Gennem MindSpring vil deltagernes handlekompetencer styrkes gennem ny viden og en bevidstgørelse af egne reaktioner på krig, flugt og en tilværelse i eksil. Gruppeforløbene tilbyder deltagerne værktøjer til at handle på konkrete udfordringer i deres tilværelse i Danmark. Formålet er således at forebygge psykisk og social mistrivsel samt at skabe grundlag for et socialt netværk. Læs om MindSpring her.

Hvem er deltagerne?

MindSpring er udviklet til både børn, unge og forældre med flygtninge- eller indvandrerbaggrund. MindSpring-metoden blev oprindeligt udviklet til flygtninge, men siden 2010 har DRC Dansk Flygtningehjælp udviklet metoden til flere målgrupper gennem MindSpring Kompetencecenter.

I MindSpring-grupperne har deltagerne samme baggrund og modersmål. I grupperne gennemgår deltagerne en manual udviklet præcis til deres målgruppe og deltagerne kan dele erfaringer om forskellige relevante emner, som gruppen har til fælles. Derved kan deltagerne blive bevidst om, at de ikke er alene med en bestemt problemstilling. Gennem gruppen kan deltagerne lære af hinandens måder at løse problemer på og få ny indsigt og viden om bl.a. livet i eksil i Danmark, kultur-, norm og værdiforskelle og svære valg i et nyt land. MindSpring skaber grundlag for et nyt fællesskab, hvor deltagerne kan hjælpe og støtte hinanden også efter gruppeforløbet.

Her kan du læse mere om de forskellige gruppetyper: