Erfaringsudvekslingsdag afholdes nu to gange årligt og alle er velkomne

Dagen er for nyuddannede MindSpring-trænere og medtrænere, som er i gang med eller har gennemført deres første forløb, og som noget nyt, også andre trænere, som søger efter inspiration eller gerne vil dele erfaringer med andre. På dagen vil medtrænere og MindSpring-trænere, der netop har gennemført første forløb, blive certificeret.
 
 

23.01.19

MindSpring Kompetencecenter afholder to gange årligt erfaringsudvekslingsdag for MindSpring-trænere såvel som medtrænere. Hensigten med dagen er at dele erfaringer, gode råd og få inspiration fra andre til for eksempel nye tilgange til MindSpring-metoden eller samspillet med ens deltagere. Desuden bruges dagen på at certificere nye trænere, som har gennemført deres første MindSpring-forløb. Det er vigtigt at modtage sit certifikat, da det markerer dig som en kvalificeret MindSpring-træner med kendskab til metoden og dens anvendelse. Vi vil også høre erfaringer fra udvalgte kommuner, der har valgt at benytte metoden og afvikle forløbet på en anden måde.

I 2019 afholdes dagen en gang i foråret og en gang i efteråret: tirsdag den 30. april og tirsdag den 29. oktober i Nyborg, og nu kan ALLE tilmelde sig for at hente inspiration og dele erfaringer, uanset hvornår man sidst har gennemført et forløb.

Vi glæder os til at modtage jeres tilmeldinger og til at dele to dage, hvor sparring og erfaringsdeling er i højsædet.

For at melde sig bedes I kontakte:

Tove Madsen
Tlf:  3373 5066
tove.madsen@drc.ngo