Erfaringsudvekslingsdag for MindSpring-trænere for børnegrupper

Erfaringsudvekslingsdagen om MindSpring for børn foregik d. 8. maj i Nyborg.
 
 

14.05.18

Formålet med dagen var at fejre de MindSpring-trænere, som blev uddannet i november 2017, og nu er certificerede trænere i MindSpring for børn, samt at evaluere forløbet og samle deres erfaringer med de første MindSpring-gruppeforløb for børn. 

På dagen gav både MindSpring-trænere og medtrænere mange gode råd til kommende MindSpring-gruppeforløb i forbindelse med MindSpring-træner- og medtrænerrollen, fremtidige udfordringer og handlingsmuligheder for at styrke trivsel hos flygtningebørn. Deltagerne gav ligeledes deres feeback omkring aktiviteterne relateret til et forskningsprojekt, der omhandler MindSpring for børn. 

MindSpring takker alle deltagere for deres entusiasme, erfaringer og refleksioner over MindSpring-forløbet. Og et stor tillykke med certificering!