Erfaringsudvekslingsdag for MindSpring-trænere forældregruppe i Nyborg

Den 11. april har vi samlet op på, evalueret og udvekslet erfaringer med de gruppeforløb for forældre med flygtningebaggrund, som er blevet igangsat og afsluttet efter trænerkurset i september 2017.
 
 

13.04.18

Både MindSpring-trænere og medtrænere gav deres feedback omkring de aktiviteter relateret til forskningsprojektet om MindSpring, samt mange gode råd, som vi kan give videre til kommende MindSpring-trænere og medtrænere.

Sidst på dagen blev MindSpring-trænere og medtrænere, der gennemførte deres fuldt forløb, certificeret.

Stort tillykke til alle deltagere!