Ny evaluering af børnegrupper

”Jeg føler, at jeg har fået et bedre liv nu.” Udsagnet kommer fra en syrisk pige, som netop har gennemført et MindSpring-forløb med en gruppe andre børn med flygtningebaggrund.
 
 

15.08.18

MindSpring Kompetencecenter har i 2017 udviklet et MindSpring-forløb for og med børn med flygtningebaggrund i alderen 9-14. De første forløb er nu gennemført og evalueret af Center for Udsatte Flygtninge i Dansk Flygtningehjælp i samarbejde med Dignity - Dansk Institut Mod Tortur.

Resultaterne er lovende. Børnene er tilfredse med forløbet, de ønsker at gruppen skal fortsætte og udtrykker lettelse ved at tale om svære og følsomme emner til trods for, at det kan være tungt at sætte ord på. Desuden indikerer evalueringens data også, at børnenes trivsel er forbedret, selv om resultaterne ikke er statistisk signifikante.

Evalueringen peger også på en række områder og forslag til forbedring og udviking af MindSpring børnegrupper, for eksempel inden for rekruttering af deltagere, spontanitet og fleksibilitet i forløbet samt muligheder og behov for at gruppen kan fortsætte.

Læs hele evalueringen