Nye MindSpring-trænere på kursus i MindSping-metoden

Forskningsprojektet skrider frem

Forskningsprojektet, som udføres i samarbejde med Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri, indsamler den sidste data til brug for det kontrollerede studie i slutningen af foråret 2020. Det betyder, at forskningsprojektets første resultater forventes publiceret i løbet af 2020.
 
 

Målet med forskningsprojektet er at be- eller afkræfte om et MindSpring-forløb har en positiv effekt på deltagerne målt i forhold til symptomer på psykisk mistrivsel samt selvoplevet livskvalitet.
 
Vi vil derfor opfordre til, at medtrænere præsenterer undersøgelsen for deltagere over 18 år, der måtte deltage i MindSpring-forløb inden april 2020. Kontakt Tove på 3373 5066 eller tove.madsen@drc.ngo, hvis det giver anledning til spørgsmål.
 
Forskningsprojektets foreløbige resultater viser:

  • Høj deltagertilfredshed med MindSpring-gruppeforløbene 
     
  • Et positivt udbytte på de fem MindSpring specifikke mål: familieliv, psykiske problemer, livsvalg, parathed til livet i Danmark og generel tilfredshed
     
  • Ca. 22% øgning i livskvalitet målt på WHO-5 ratingskalaen


Læs mere om forskning i MindSpring her