Foto: KL´s hjemmeside

KL´s nye integrationsudspil præsenterer MindSpring-metoden

I dag har Kommunens Landsorganisation (KL) offentliggjort deres nye integrationsudspil: ”Veje til fællesskabet: rammer og muligheder i kommunernes integrationsindsats”.
 
 

11.06.18

Udspillet sætter fokus på arbejdsmarkedet, indsats for børn og unge, samt aktiv deltagelse i samfundslivet som veje til integration.

I udspillet opfordrer KL bl.a. til, at kommunnerne fremmer flygtninge og indvandreres deltagelse i foreningslivet og som frivillige. Arbejdet med MindSpring-metoden i Nyborg Kommune præsenteres i den forbindelse som et eksempel på integrationsindsats, der ikke kun fremmer nyankomne flygtninges integration, men også MindSpring-træneres integrationsproces gennem deres aktive deltagelse som frivillige i programmet.  

I KL´s udspillet understreges det ligeledes, at integrationsindsats kræver partnerskaber på tværs af kommuner, boligområder, erhvervsliv og civilsamfund for at opnå bedre resultater. Og det er derfor nødvendigt at styrke rammerne om det strategiske samarbejde mellem disse områder.   

Har du lyst til at blive klogere på andre anbefalinger fra KL og hente mere inspiration om integrationsarbejde?

Læs hele KL´s integrationsudspil i det følgende link – om MindSpring side nr. 28: 
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_86585/cf_202/Veje_til_f-llesskabet.PDF