MindSpring deltog i National Ungekonference “Unge flygtninges overgang til voksenlivet”

Med det formål at lade os inspirere af unge flygtninges erfaringer, samt at udbrede deltagernes kendskab til MindSpring for unge, deltog MindSpring Kompetencecenter i går i den Nationale Ungekonference ”Unge flygtninges overgang til voksenlivet” arrangeret af Ungdommens Røde Kors og Røde Kors.
 
 

19.04.18

Det var en rigtig spændende og inspirerende dag, med udmærkede oplægsholdere, som var med til at understrege vigtigheden af at gentænke forestillinger om flygtninge og velfærdsarbejdet med unge flygtninge. Lige så er det vigtigt at anerkende de unges baggrund og inddrage deres egne stemmer - og holde fokus på deres eget initiativ, styrker, potentialer og kompetencer. Det er også vigtigt, at kommuner, organisationer og civilsamfundet samarbejder for at fremme inklusion af unge flygtninge. Afslutningsvist lyttede vi til en fortælling om en ung flygtnings vej ind i sociale fællesskaber med andre unge i Danmark.

Dagen gav konkrete ideer til, hvordan vi kan skabe et bedre udgangspunkt for unge flygtninges integration, og hvordan vi kan styrke vores samarbejde med kommuner og andre organisationer. Vi fik ligeledes bekræftet, at MindSpring er på rette spor med sin peer to peer tilgang og med at fokusere på de unges erfaringer i MindSpring-gruppeforløb. 

Vi takker Ungdommens Røde Kors og Røde Kors for invitationen, og deltagerne for et godt samarbejde under workshoppen!