MindSpring Kompetencecenter åbner til oktober!

MindSpring Kompetencecenter Åbner Til Oktober

MindSpring Kompetencecenter åbner 1. Oktober 2015!
 
 

12.08.2015

På baggrund af en ny bevilling fra Det Obelske Familiefond slår vi den 1. oktober 2015 dørene op for et nyt MindSpring Kompetencecenter. Centeret skal sikre at MindSpring fortsat er et tilbud på integrationsområdet til kommuner, institutioner og sociale projekter, fx i boligsocialt regi. Derudover er det centerets opgave fortsat at udbrede kendskabet og brugen af MindSpring i Danmark samt udvikle metoden til nye målgrupper og løbende tilpasse forløbene ud fra indsamlede erfaringer. Vi forventer af afholde to træner-kurser årligt og det første kursus bliver for forældre-trænere til marts 2016 med plads til 15 trænere og tilhørende værter. De efterfølgende 15 MindSpring-grupper vil blive en del af det nye forskningsprojekt, som igangsættes i forbindelse med kompetencecenterets åbning.

Interesserede MindSpring-trænere, kommuner eller andre organisationer/projekter kan allerede nu henvende sig til centerets daglige leder Vibeke Hallas på vibeke.hallas@drc.dk eller 3373 5263.