Der overrækkes deltagerbevis efter et lærerigt MindSpring-forløb.

MindSpring rykker ind på Sjælsmark og Avnstrup

I foråret har vi, i samarbejde med Asylafdelingen i Dansk Flygtningehjælp og Udenrigsministeriet, afholdt gruppeforløb på udrejsecentrene Sjælsmark og Avnstrup.
 
 

Formålet med at udvikle MindSpring til afviste asylansøgere er blandt andet at give dem nogle værktøjer til at håndtere den usikkerhed og de problemstillinger som deres situation byder dem. Efter en evaluering af de fire gruppeforløb (et for unge mænd og tre for forældre) er vores klare indtryk, at deltagerne har fået et stort udbytte af forløbet.

”Det føltes som om, det var til mig! Det var tæt på mit eget private liv […] Jeg føler mig selv nu, selvom jeg er stresset og har mange problemer. Det var om mit liv, og det føltes, som det var vejledning for mig. Det vigtigste var erkendelsen af, at jeg lever for mig selv, ikke kun for andre.”  Deltager, Sjælsmark

Blandt andet giver deltagerne udtryk for, at de er blevet bedre i stand til at fokusere på løsninger frem for problemer, at de er bedre i stand til at håndtere stressreaktioner fra sig selv og andre samt at de har fået nye redskaber til, hvordan de tager hånd om børnene.
MindSpring-trænere og medtrænere oplever, at deltagerne har fået blik for positive sider af deres liv og situation, og at de med MindSpring oplever en tiltrængt anerkendelse som individ og menneske. Desuden er det fællesskab, der opstår på møderne, med til at styrke deltagernes sociale ressourcer.
Én af disse MindSpring-trænere er Souad Taha, der efter forløbet fortalte, hvordan kvinderne i forældre-forløbet tårevædet brød ud i sang og dans ved overrækkelsen af diplomerne ved forløbets afslutning. Alle interviewede deltagere giver desuden udtryk for, at de gerne vil ”have mere MindSpring”. På baggrund af erfaringerne med MindSpring i Sjælsmark og Avnstrup, vil vi derfor finjustere tillægsmanualerne til forløbene, så de i fremtiden kan være til gavn for flere afviste asylansøgere. Vi påbegynder derfor snarligt fem nye forløb; to forældreforløb og et børneforløb på Sjælsmark samt to ungeforløb på Kærshovedgaard.