Nyt børneforløb er udviklet

Tryghed og tillid, drømme og håb, følelser og ensomhed – det er blot nogle af de temaer, som flygtningebørn berører i MindSprings nye gruppeforløb.
 
 

17.08.18

MindSpring Kompetencecenter har med støtte fra Det Obelske Familiefond udviklet et helt nyt MindSpring-forløb for og med flygtningebørn i alderen 9-14 år. Forløbet indeholder 10 gruppemøder, hvor børnene arbejder med en række temaer, der omhandler livet i eksil med en voldsom fortid og usikker fremtid. Den endelig manual er udviklet på baggrund af 11 gruppeforløb fordelt på 9 forskellige kommuner og erfaringerne er positive. Børnene udtrykker tilfredshed med alle mødegangene og de ønsker at forløbet skal fortsætte. Center for Udsatte Flygtninge har gennemført en evaluering i samarbejde med Dignity – Dansk Institut Mod Tortur, hvor erfaringer og forslag til forbedringer uddybes.

Vi sender EN STOR TAK til alle MindSpring-trænere og medtrænere, der har været med til at videregive deres erfaringer og gode råd på baggrund af deres forløb.

 

Se den nye manual for børneforløb

Læs evalueringen af de første børneforløb