Baggrund

MindSpring er udviklet i Holland, hvor metoden stadig anvendes for og med flygtninge på asylcentre
 
 

Det er den hollandske psykolog Paul Sterk, der oprindeligt har udviklet MindSpring. Udviklingen af metoden fandt sted på baggrund af hans arbejde med flygtninge og internt fordrevne i Sierra Leone samt det stigende behov for at finde en måde at håndtere de tilbagevendende psykiske problemer hos sårbare flygtninge på. MindSpring-metoden blev udviklet i samarbejde med en gruppe højtuddannede flygtninge og Det Hollandske Råd for Flygtninge (DCFR).

Metoden er siden udbygget i Holland med psykosocial støtte til forældre, både flygtninge og asylansøgere, der bor i Holland, særligt på asylcentre. I Holland har man anvendt metoden siden 2002 med gode erfaringer. MindSpring-trænere er blevet uddannet, og intentionen er, at metoden skal blive en integreret del af eksisterende strukturer såsom kommuner, DCFR og Central Agency for the Reception of Asylum Seekers’(COA).

MindSpring-metoden er siden introduceret i andre europæiske lande bl.a. Belgien og Danmark, hvor den i dag afprøves. Desuden har MindSpring-metoden også været anvendt i Sierra Leone, Burundi samt afprøvet i Afghanistan og Irak. Der arbejdes på, at få gang i MindSpring-metoden igen i Sierra Leone og Irak.  

 MindSPring Internationalt

 Organogram for MindSpring Internationalt

MindSpring i Danmark

I Danmark har Dansk Flygtningehjælp siden oktober 2010 videreudviklet og afprøvet metoden for og med flygtninge og asylansøgere, både forældre og unge, i samarbejde med forskellige kommuner og Røde Kors med gode resultater. Ungemetoden er særligt udviklet i Danmark, da der ikke i Holland eller andet steds har været afholdt MindSpring-grupper med unge. Dette er sket med inspiration fra Norge, Kristiansand Kommune, hvor man i modtagelsesarbejdet med uledsagede unge afholder obligatoriske gruppeforløb med særligt fokus på identitet og den gode historie, de har med sig fra deres hjemland.

Bidragyderne har i MindSprings udviklingsprojekter været det tidligere Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Egmont Fonden.

I 2015 har Dansk Flygtningehjælp modtaget en 3-årig bevilling fra Det Obelske Familiefond, som har gjort det muligt at åbne MindSpring Kompetencecenter. Centreret skal sikre, at metoden fortsat kan udbredes på landsplan og udvikles til nye målgrupper og med nye temaer, som alle har rod i eksilproblematikker. Derudover muliggør bevilligen opstart af et større forskningsprojekt, som skal afdække MindSprings betydning og forebyggende effekter på længere sigt. MindSpring Kompetencecenter modtog i 2018 en ny bevilling fra Det Obelske Familiefond til og med 2021.

Målet er, at MindSpring kan tilbydes i landets kommuner som en del af det gode modtagearbejde, og at alle flygtninge, for hvem de udvalgte emner er relevante, får mulighed for at arbejde med de udfordringer, som eksiltilværelsen medfører.