MindSpringPlus

MindSpringPlus henvender sig til udsatte flygtningefamilier, som ofte er særligt udfordret i forhold til ubearbejdede traumer, vold, isolation og svækkede forældreevner, og som har brug for professionel hjælp og støtte til at få fodfæste i eget liv og i samfundet.

MindSpring-metoderne bidrager til at forebygge psykiske og sociale problemer relateret til eksiltilværelsen. Målet er at styrke borgernes handlekompetence til at mestre egne eksil-relaterede udfordringer. Metoden hertil er at kvinderne, mændene eller børn og unge mødes med andre i lignende situation, og med uddannede trænere, der ligeledes har flygtningebaggrund. Gennem metodiske øvelser og frie samtaler, skabes et udviklende rum, hvor ny indsigt og handlestrategier tager form. Øget trivsel og styrket selvværd bidrager til større balance og overskud i både familien og i samfundet.

MindSpringPlus-forløbene faciliteres, til forskel fra MindSpring, af to professionelle MindSpring-trænere, som udover at dele sprog og kulturel baggrund med deltagerne, også har mange års erfaring med at arbejde med udsatte flygtningefamilier. MindSpringPlus-træneren kan via sin kulturelle baggrund og sine personfaglige kompetencer og erfaringer genkende mange af de situationer og udfordringer, som gruppedeltagerne oplever. Ydermere er MindSpringPlus-træneren fagligt uddannet indenfor det socialpædagogiske og/eller sundhedsfaglige felt. Den neurosekventielle tilgang inddrages i tilrettelæggelsen af aktiviteterne. Dvs. viden om samspillet mellem psykologi og neurobiologi målretter samtalerne og aktiviteterne gennem en faglig traumelinse. Trænernes samlede kompetencer giver deltagerne en oplevelse af tryghed, tillid og normalisering af ellers tabubelagte emner. Trænernes personlige erfaringer samt professionelle tilgang og viden bidrager således til et forløb, hvor deltagerne i fællesskab bidrager til ny indsigt og bliver opmærksomme på nye handlemåder.

MindSpringPlus-forløbene planlægges og gennemføres af de to trænere. Kommunen eller institutionen kan selv, eller i samarbejde med DRC Integration, sammensætte en gruppe på 8-10 borgere med samme modersmål og baggrund. Gruppen mødes 10 gange med de to trænere à 2 timer. Der arbejdes eksempelvis med følgende emner: Opdragelse, tillid/mistillid og straf/belønning, identitet og netværk, kønsroller- og normer, normale reaktioner på unormale hændelser (traume) og negativ social kontrol. DRC Integration står for koordinering, supervision, support, kursusmateriale og forplejning.

MindSpringPlus-forløbene skal bryde og/eller forebygge at eksilrelaterede udfordringer stigmatiserer familierne og forhindrer, at en øget isolationsproces forværrer deres livssituation. Øget selvværd, styrket netværk samt aktiverede kompetencer og handlemuligheder er nogle af de resultater vi har hørt deltagerne selv give udtryk for.

Center for Udsatte Flygtninge har udarbejdet en evaluering af MindSpringPlus-forløb som viser gode resultater - både hvad angår det praktiske omkring forløbet og selve gruppemøderne og deltagernes udbytte. Læs evalueringen af MindSpringPlus her.

Få et overblik her i DRC Integrations folder om MindSpringPlus. 

Du kan læse mere om DRC Integration på hjemmesiden her.

Hvis du vil høre mere om MindSpringPlus eller hvis du har interesse i at drøfte muligheden om opstart af et forløb, kontakt da Marianne Badstue på marianne.badstue@drc.ngo tlf. 22 24 87 62 eller Caroline Aagaard Madsen på caroline.madsen@drc.ngo tlf. 26 77 88 07

DRC Integration er de eneste, som har kommercielle rettigheder til at sælge MindSpringPlus i Danmark.