MindSpring-træner og medtræner

De to gruppeledere er helt centrale for en MindSpring-gruppe
 
 

Vil du være MindSpring-træner eller medtræner? MindSpring-grupper ledes af to kursusledere. En frivillig MindSpring-træner som selv har flygtningebaggrund og en medtræner, som er en fagperson fra det samarbejdsregi, hvor MindSpring-gruppen organiseres.

MindSpring-træner og medtræner er lige ansvarlige for gruppemøderne. MindSpring-træner har hovedopgaven med at lede gruppen under møderne og introducere temaer og øvelser, mens medtræner er ansvarlig for rammerne, (det praktiske omkring gruppeforløbet) men også ansvarlig for faktuelle forhold om temaerne f.eks. om hvor professionel hjælp findes til konkrete problemer, som dukker op under et gruppemøde. Hvor MindSpring-træner har erfaringerne, sproget og kulturen til fælles med deltagerne, har medtræner et fagligt, dansk og personligt perspektiv og fungerer som professionel hjælp til MindSpring-træner.

MindSpring-træner og medtræner har fælles ansvar for tilrettelæggelsen og gennemførelsen af møderne og fordeler opgaverne imellem sig. Det er nødvendigt at MindSpring-træner og medtræner forud for hvert gruppemøde forbereder dette sammen, aftaler indhold og opgavefordeling. Et MindSpring-gruppeforløb kan være intenst, da der kan komme mange personlige emner op, og det er derfor vigtigt, at I som trænere efterbehandler gruppemødet sammen.

De fleste MindSpring-trænere og medtrænere oplever både et personligt og fagligt udbytte, som kan bruges fremover i privat og professionel sammenhæng.

Læs mere om at være MindSpring-træner eller medtræner.

Fra 2019 afprøves en ny tilgang til at arrangere MindSpring-forløb. Vi har kaldt denne tilgang Ny-MindSpring, og den indebærer at to MindSpring-trænere selv arrangerer et forløb uden nødvendigvis at være afhængige af forankring i en lokal kommune eller institution. Læs mere om Ny-MindSpring