Ny-MindSpring

En ny tilgang til MindSpring-metoden, hvor forløbet er i trænernes hænder
 
 

MindSpring Kompetencecenter afprøver fra 2019 en ny tilgang til at igangsætte MindSpring forløb. Den nye tilgang indebærer at to MindSpring-trænere står for at arrangere forløbet i stedet for en MindSpring-træner og medtræner. Det betyder at der ikke nødvendigvis indgår en kommune, institution eller anden organisation, som vært og tovholder for forløbet, hvilket ellers gælder for den oprindelige MindSpring-form. På den måde er forløbet i trænernes hænder, og i fællesskab har de til opgave at:

  • finde lokale
  • evt. værtspartner
  • rekruttere deltagere
  • planlægge møder og informere deltagerne
  • afholde og følge op på gruppemøder samt at aftale supervision fra MindSpring Kompetencecenter mindst to gange under forløbet.
  • Søge midler til uddannelse, forplejning på kursusstedet samt transport og evt. forplejning og kørselsudgifter af deltagere på det lokale MindSpring-forløb. Disse midler kan søges gennem lokale eller nationale puljer og fonde som f.eks. har til formål at fremme trivslen i lokale boligområder eller det mentale helbred for udsatte. MindSpring Kompetencecenter vil i denne i ansøgningsproces være behjælpelige med støtte, inspiration og sparring.

Trænere til denne nye tilgang uddannes på samme vis som andre trænere på trænerkurset, hvis de da ikke i forvejen har taget trænerkurset.

Med denne nye form er det vores mål at åbne MindSpring-metoden op og gøre den tilgængelig for flere frivillige trænere, så flere forældre, unge og børn, som er kommet til Danmark som flygtninge eller indvandrere, kan blive tilbudt et MindSpring-forløb.

For at indgå en aftale med MindSpring Kompetencecenter om opstart på et forløb med den nye tilgang er det forudsætninger at:

  • To certificerede MindSpring-trænere ønsker at samarbejde om et MindSpring-forløb.
  • At trænerne har en lovende plan for, hvor og hvordan de vil igangsætte et MindSpring-forløb, herunder evt. aftale med en lokal aktør, som kan stille lokaler og evt. adgang til rekruttering af deltagere.
  • At trænerne vil påtage sig ansvaret for at planlægge, igangsætte og gennemføre et fuldt MindSpring-forløb efter manualen og metodens forskrifter.
  • At trænerne vil samarbejde med MindSpring Kompetencecenter om at modtage supervision under forløbet samt deltage i erfaringsudvekslingsdagen i forlængelse af afholdte lokale forløb.

Hvis du kunne have interesse i at drøfte muligheden om opstart af et lokalt forløb med denne tilgang, så kontakt os gerne.