Vært for MindSpring

Kommuner, skoler, boligforeninger eller andre institutioner er relevante værter for et MindSpring-forløb

Hvad er MindSpring?

MindSpring er en metode, der anvendes i gruppeforløb for og med flygtninge og indvandrere. Gennem MindSpring vil deltagernes handlekompetencer styrkes gennem ny viden og en bevidstgørelse af egne reaktioner på krig, flugt og en tilværelse i eksil. Gruppeforløbene tilbyder deltagerne værktøjer til at handle på konkrete udfordringer i deres tilværelse i Danmark. Formålet er således at forebygge psykisk og social mistrivsel samt at skabe grundlag for et socialt netværk. Læs om MindSpring her.

Vil du være vært for MindSpring?

Hvis du i dit arbejde møder flygtninge og indvandrere, og/eller har en faglig interesse i flygtninge- og integrationsområdet, så er MindSpring måske noget for dig og din arbejdsplads. Som vært for et MindSpring-forløb kan I gøre en forskel for flygtninge i jeres lokalområde og få ny viden om flygtninge og indvandreres oplevelse af eksiltilværelsen i Danmark og deres møde med en ny kultur, som kan bruges fremover i jeres professionelle virke.

Som MindSpring-vært skal I vælge, om I ønsker at arbejde med forældre, unge (15-30 år) eller børn (9-14 år) med flygtningebaggrund. MindSpring-forløbet er udviklet til disse tre målgrupper.

For at starte et MindSpring-forløb skal værten samle en gruppe flygtninge eller indvandrere med samme sprog og afse en medarbejder til medtræner-funktionen. Derudover skal der findes en frivillig med flygtninge- eller indvandrerbaggrund, som kunne tænke sig at blive MindSpring-træner og som man kan indgå et samarbejde med. 

Ansvarsfordeling

MindSpring Kompetencecenter varetager den overordnede projektledelse og koordinering af MindSpring og er ansvarlig for undervisning og træning i MindSpring-metoden til frivillige MindSpring-trænere. MindSpring Kompetencecenter introducerer medtrænere til metoden samt yder supervision og konsultation af MindSpring-trænere og medtrænere under gruppeforløbet. Det er ligeledes MindSpring Kompetencecenters ansvar at certificere MindSpring-trænere efter endt gruppeforløb. MindSpring Kompetencecenter afholder også erfaringsudvekslingsdage for både MindSpring-trænere og medtrænere.

Der indgås en samarbejdsaftale mellem den vært, som ønsker at komme i gang med metoden, og MindSpring Kompetencecenter, hvori ansvarsfordeling og vilkår beskrives.

Som samarbejdspartner er man ansvarlig for at organisere og gennemføre det aftalte gruppeforløb i projektperioden med 8 x 2 timer pr. forløb over 8 uger. Herunder at rekruttere en MindSpring-træner, finde deltagere, som opfylder kriterierne til en MindSpring-gruppe med 8-10 deltagere, udpege en medtræner og en tovholder(medtræneren kan evt. varetage denne funktion), sørge for tolk til gruppeforløb samt stå for bookning af lokale og forplejning.

Interesse?

MindSpring-grupper kan gennemføres i mange regi. F.eks.:

  • Kommunalt integrationsarbejde
  • Asylcentre
  • Skole og dagsinstitutioner
  • Sundhedshuse
  • Boligsociale indsatser

Kontakt MindSpring Kompetencecenter og hør mere om vilkår for samarbejde og økonomi.