Vært for MindSpring

Kommuner, skoler, boligforeninger eller andre institutioner er relevante værter for et MindSpring-forløb
 
 

Hvis du i dit arbejde møder flygtninge og indvandrere, og/eller har en faglig interesse i flygtninge- og integrationsområdet, så er MindSpring måske noget for dig og din arbejdsplads. Som vært for et MindSpring-forløb kan I gøre en forskel for flygtninge i jeres lokalområde og få ny viden om flygtninge og indvandreres oplevelse af eksiltilværelsen i Danmark og deres møde med en ny kultur, som kan bruges fremover i jeres professionelle virke.

Som MindSpring-vært skal I vælge, om I ønsker at arbejde med forældre, unge (16 år og op) eller børn (9-14 år) med flygtningebaggrund. MindSpring-forløbet er udviklet til disse tre målgrupper. Under materialer kan I læse mere om de enkelte forløb ved at downloade den relevante manual. (Børneforløbet udviklet i 2017 og vi forventer at udgive en manual i 2018).

Forudsætningen for, at man kan komme i gang med metoden er, at man kan samle en gruppe flygtninge eller indvandrere med samme sprog og kan afse en medarbejder til medtræner-funktionen. Derudover skal der findes en frivillig med flygtning eller indvandrerbaggrund som kunne tænke sig at blive MindSpring-træner, og som man kan indgå et samarbejde med.

Ansvarsfordeling

Dansk Flygtningehjælp varetager den overordnede projektledelse og koordinering af metodeudviklingsprojekt MindSpring og er ansvarlig for undervisning og træning i MindSpring-metoden til frivillige MindSpring-trænere. Dansk Flygtningehjælp introducerer medtrænere til metoden samt yder supervision og konsultation af MindSpring-trænere og medtrænere under gruppeforløbet. Det er ligeledes Dansk Flygtningehjælps ansvar at certificere MindSpring-trænere efter endt gruppeforløb. Dansk Flygtningehjælp afholder tilmed netværksseminarer for både MindSpring-trænere og medtrænere. Der indgås en samarbejdsaftale mellem den instans, som ønsker at komme i gang med metoden, og Dansk Flygtningehjælp, hvori ansvarsfordeling og vilkår beskrives.

Som samarbejdspartner er man ansvarlig for at organisere og gennemføre det aftalte gruppeforløb i projektperioden med 8 x 2 timer pr. forløb over 8 uger. Herunder at rekruttere en MindSpring-træner, finde deltagere, som opfylder kriterierne til en MindSpring-gruppe med 8-10 deltagere, udpege en medtræner og en tovholder(medtræneren kan evt. varetage denne funktion), sørge for tolk til gruppeforløb samt stå for bookning af lokale og forplejning.

Interesse?

MindSpring-grupper kan gennemføres i mange regi. F.eks.:

  • Kommunalt integrationsarbejde
  • Asylcentre
  • Skole og dagsinstitutioner
  • Sundhedshuse
  • Boligsociale indsatser

Kontakt Dansk Flygtningehjælp her og hør mere om vilkår for samarbejde og økonomi.