MindSpring for ukrainske flygtninge

MindSpring er en metode for alle flygtninge og indvandrere – både for nyankomne og de, som har været i landet i flere år. Som følge af den humanitære krise i Ukraine er der ankommet en ny gruppe af flygtninge til Danmark, som også har gavn af MindSpring-metoden.
 
 

I DRC Integration har vi modtaget fondsstøtte fra Det Obelske Familiefond og Velliv Foreningen til at udvikle og igangsætte MindSpring for ukrainske flygtninge – målrettet børn og familier. MindSpring tilbydes naturligvis også fortsat alle andre flygtninge og indvandrere i Danmark.

Med flygtningestrømmen fra Ukraine følger store udfordringer for de ukrainske flygtninge, og vi er derfor utrolig glade for at have modtaget midler til at kunne udvikle og igangsætte MindSpring for ukrainske flygtninge i Danmark.

MindSpring for ukrainske flygtninge adskiller sig en smule fra det klassiske MindSpring. I MindSpring for ukrainere faciliteres gruppeforløbet af to trænere, som er ansat af DRC Dansk Flygtningehjælp, hvoraf den ene har ukrainsk baggrund, og den anden er en professionel fagperson med erfaring i arbejdet med borgere, der har flygtningebaggrund. Med fondsstøtten fra Det Obelske Familiefond og Velliv Foreningen er det desuden blevet muligt at tilbyde MindSpring for ukrainere helt gratis. 

Hvis I ønsker at komme i gang med MindSpring for ukrainere, kan I kontakte projektkoordinator og konsulent i DRC Integration, Ane Nørgaard Hamilton, på tlf. 60 39 77 02 eller e-mail: ane.hamilton@drc.ngo.

Læs mere om MindSpring for ukrainere i folderen her.